Tillbaka

VÅRA PELARE limmas alltid
med hål i mitten för ökad styrka
och livslängd och för att motverka sprickbildning.
 limteknik1

 

 

Material Gran
Obehandlad
Lim sk MUFF lim
Konstruktion Kärnlimmad enligt Spikab´s kärnlimmningsmetod.
Ihålig stolpe, hålets mått 35×35 mm, medger kabeldragning inuti stolpen.
Ytbehandling Behandla ändträet med impregnerande träolja.
Grundmåla och toppmåla med alkydoljefärg 1 varv före montering.
Bärighet  Centrisk last, 59 kN, Excentrisk last, 32 kN