Tillbaka

VÅRA PELARE limmas alltid
med hål i mitten för ökad styrka
och livslängd och för att motverka sprickbildning.
 limteknik1

 

 

Material Gran
Konstruktion Kärnlimmad enligt Spikab´s kärnlimmningsmetod.
Ihålig stolpe, hålets mått 35×35 mm. Medger kabeldragning
Lim: MUFF lim
Ytbehandling Behandla ändträet med impregnerande träolja.Grundmåla minst 1 varv före montering, därefter toppmålas minst 1 varv efter montering.
Montering Fästes i bjälklag
Bärighet   Centrisk last, 59 kN, Excentrisk last, 32 kN