Tillbaka

VÅRA PELARE limmas alltid
med hål i mitten för ökad styrka
och livslängd och för att motverka sprickbildning.
 

 

 

 

 

 

Material Gran
Obehandlad 
Konstruktion Kärnlimmad enligt Spikab´s kärnlimmningsmetod.
Ihålig stolpe, hålets mått 45×45 mm. Medger kabeldragning 
Ytbehandling Behandla ändträet med impregnerande träolja.
Grundmåla minst 1 varv före montering därefter toppmåla med alkydoljefärg minst 1 varv efter montering. 
Bärighet  Centrisk last, 39 kN, Excentrisk last, 23 kN