Tillbaka

VÅRA PELARE limmas alltid
med hål i mitten för ökad styrka
och livslängd och för att motverka sprickbildning.
 

 

Material Gran
Obehandlad/Grundmålad
 Konstruktion Kärnlimmad enligt Spikab´s kärnlimmningsmetod.
Ihålig stolpe, hålets mått 45×45 mm, medger kabeldragning inuti stolpen.
Fasade kanter
Ytbehandling Behandla ändträet med impregnerande träolja.
Grundmåla och toppmåla med alkydoljefärg 1 varv före montering.
Bärighet   Centrisk last, 39 kN, Excentrisk last, 23 kN