Tillbaka

VÅRA PELARE limmas alltid
med hål i mitten för ökad styrka
och livslängd och för att motverka sprickbildning.
 limteknik1

 

 

 

Material Gran
Obehandlad/Grundmålad
Konstruktion Kärnlimmad enligt Spikab´s kärnlimmningsmetod. Ihålig stolpe, hålets mått 30×30 mm, medger kabeldragning inuti stolpen. Fasade kanter
Lim: MUFF lim
Ytbehandling Behandla ändträet med impregnerande träolja. Grundmåla och toppmåla med alkydoljefärg 1 varv före montering.
Montering Fästes enklast med Spikab´s fästplatta